Skip to content

A Million Little Pieces

Piekący i kontrowersyjna historia o nadużywanie narkotyków i alkoholu i rehabilitacji, powiedział z

charyzmatyczną energii Jeden Kesey w Locie nad kukułczym gniazdem i odkrywczym moc Junky.By Burroughsa czasu James Frey wchodzi do Continue reading

Strony www

Picture of Dorian Gray

Kiedy Picture of Dorian Gray została opublikowana w 1891 roku,

wywołało ogromne ilości wrogich krytyki, w przeważającej części ze względu na jego niemoralne treści.

Oscar Wilde był identyfikowany z „sztuki dla sztuki” ruchu

XIX wieku, które nie podporządkowania sztuki Continue reading